Rotfyllinger

Rotspissamputasjon

rotspissamputasjonstart_230Tannens oppbygning

Midt inne i tannen finner man et hulrom med nerver og blodkar, kalt pulpa. Dersom pulpa blir skadet og infisert av bakterier, kan den aldri bli normal igjen. Den vanligste årsaken til slike skader er dype hull i tannen (fig. 1). Dette kan resultere i tannsmerter og en infeksjon som sprer seg til kjevebenet rundt tannens rotspiss. Ved å rotfylle tannen, tar man sikte på å fjerne bakteriene og på denne måten få kontroll på infeksjonen.

I tilfeller der vanlig rotfyllingsbehandling alene ikke fører frem, kan en rotspissamputasjon bidra til løse problemet.

Hva er en rotspissamputasjon?

En rotspissamputasjon er et kirurgisk inngrep der ca. 3-5 millimeter av rotspissen fjernes. For å få tilgang til rotspissen, må tannkjøttet brettes til side og nødvendig kjeveben borres bort. Inngrepet skjer under lokalbedøvelse og er smertefritt. Etter inngrepet settes noen sting for å lukke såret. Stingene fjernes normalt etter omlag 1 uke.

Infeksjon ved rotspissen Utført operasjon Endt tilheling

Etter inngrepet

Når bedøvelsen går ut (etter 3-4 timer), kan det bli noe smerter i området. Det er derfor vanlig å få smertestillende tabletter eller resept på smertestillende tabletter med seg.

Det er anbefalt å ta det med ro den første tiden etter inngrepet. Unngå derfor hardt fysisk arbeid, trening og liknende i denne perioden.

For å vurdere om rotspissamputasjonen har vært vellykket, må tannen kontrolleres både klinisk og med røntgenbilder. Dersom det ikke er symptomer i området, vil man vanligvis ta den første kontrollen 6-12 måneder etter tilheling.

Komplikasjoner

Ethvert kirurgisk inngrep vil ha en risiko for komplikasjoner. Eksempler på slike kan være forlenget blødningstid eller utvikling av infeksjon i operasjonsområdet. Det oppstår imidlertid sjelden komplikasjoner i forbindelse med rotspissamputasjoner. Ta kontakt for nødvendig behandling dersom noe unormalt oppstår etter inngrepet.

Generell helse

For å gjøre inngrepet så trygt som mulig, er det viktig med oppdaterte helseopplysninger. Man bør derfor gi beskjed om:

 • Medisinbruk
 • Sykdommer
 • Unormal blødningstendens
 • Allergier/ tidligere komplikasjoner i forbindelse med tannbehandling
 • Graviditet

Reinfisert rotfylling

infisert_pulpa_w170Hva er en rotfylling?

Midt inne i tannen finner man pulpa, et hulrom fylt av nerver og blodkar. Dersom pulpa blir skadet og infisert av bakterier (for eksempel på grunn av et stort hull i tannen), kan den aldri bli normal igjen. Resultatet kan bli tannsmerter og tannen må rotfylles om den skal beholdes. En rotfylling innebærer at pulpa renses bort og erstattes med et plastisk, bakterietett materiale.

Reinfeksjon av en rotfylling

En rotfylt tann tørker ut innvendig. Samtidig er den ofte svekket på grunn av store fyllinger (fig. I). Som resultat vil en rotfylt tann være mer utsatt for å knekke enn en tann som ikke er rotfylt (fig. II-III). Dersom rotfyllingen blir eksponert over lengre tid, kan bakterier komme til og lage en ny infeksjon i den rotfylte tannen (fig. IV). Det er derfor viktig å kontakte tannlege snarest dersom deler av en rotfylt tann knekker av.

figur I figur II figur III figur IV

På samme måte kan et dypt hull i tannen medføre at bakterier kommer inn til rotfyllingen og infiserer denne på ny (fig. V-VIII). Det er derfor svært viktig med grundig renhold rundt rotfylte tenner.

figur V figur VI figur VII figur VIII

Mikroskopiske sprekkdannelser i tannen kan også være en vei inn til rotfyllingen for nye bakterier. Slike sprekkdannelser kan være vanskelig å se, men tannen kan over tid vise symptomer på en ny infeksjon.

Dersom en rotfylt tann er restaurert med en krone, vil det i utgangspunktet være mindre fare for reinfeksjon av rotfyllingen. Dersom kronen løsner og faller ut, kan likevel nye bakterier komme til. Ta derfor kontakt med tannlege snarest dersom dette skulle skje.

Behandling av tann med reinfisert rotfylling

Det man ofte vil forsøke først, er å gjøre rotfyllingen på ny (revidere rotfyllingen). Dette innebærer at den gamle rotfyllingsmassen fjernes, samtidig som de nye bakteriene renses bort. Man legger deretter en bakteriedrepende salve innvendig i tannen og lar denne virke noen uker. Når tannen er fri for bakterier, fjernes salven og tannen kan rotfylles på ny.

Etter at rotfyllingsbehandlingen er fullført, må tannen bygges opp igjen. Dette kan gjøres med en fylling eller ved hjelp av en krone. Ofte vil det være en fordel å restaurere tannen med en krone, som innebærer at en porselenstann limes utenpå den rotfylte tannen. Dette er dyrere enn en fylling, men vil være en sterkere og penere løsning når det gjelder å restaurere tannen.

Det kan fra tid til annen hende at man ikke får kontroll på infeksjonen bare ved å gjøre rotfyllingen på ny. I slike tilfeller kan det være en mulighet å kombinere behandlingen med et kirurgisk inngrep der noen millimeter av rotspissen fjernes ( rotspissamputasjon).

I de tilfeller der reinfeksjon av rotfyllingen skyldes sprekkdannelser i tannen, kan det vise seg umulig å få kontroll på infeksjonen. Selv om den gamle rotfyllingen fjernes og tannen renses på ny, vil sprekkene alltid inneholde bakterier som gir nye infeksjoner. Det kan da bli nødvendig å fjerne tannen for å løse problemet.

Å revidere en rotfylling er tidkrevende og kostbar behandling, særlig dersom tannen skal restaureres med en krone til slutt. Man kan derfor be om et kostnadsoverslag før behandlingen tar til. Det er også viktig å vite at behandlingen ofte blir et siste forsøk på å redde tannen – alternativet vil være å ta tannen bort.

Rotfylling

infisert_pulpa_w170Hva er en rotfylling?

Midt inne i tannen finner man et hulrom med nerver og blodkar kalt pulpa. En rotfylling innebærer at pulpa renses bort og erstattes med et plastisk, bakterietett materiale. Behandlingen strekker seg vanligvis over minimum to tannlegebesøk. Selve inngrepet skjer under lokalbedøvelse og er vanligvis smertefritt. Etter at tannen er ferdig rotfylt, kan den bygges opp igjen. Dette gjøres med en tannfarget fylling eller en keramisk krone (porselen).

 

Hvorfor må en tann rotfylles?

Dersom pulpa blir skadet og infisert av bakterier, kan den aldri bli normal igjen. Den vanligste årsaken til slike skader er dype hull i tannen (fig. I). Resultatet kan bli tannsmerter, og en infeksjon som sprer seg til kjevebenet rundt tannens røtter (fig. II). Ved å rotfylle tannen, fjerner man bakteriene og får kontroll på infeksjonen (fig. III). På denne måten kan tannen reddes (fig. IV).
figur I figur II figur III figur IV

Hva er alternativet til rotfylling?

Alternativet til rotfylling vil være å fjerne tannen. Om ønskelig kan man så erstatte tannen med en keramisk bro eller et implantat med påmontert keramisk krone. Dette er løsninger som er vesentlig dyrere enn om tannen rotfylles og beholdes.

Hvordan er prognosen?

De fleste tenner kan rotfylles med svært godt resultat. Når resultatet likevel ikke blir som vi ønsker, kan dette ha ulike årsaker.

De vanligste er:

 • sprekkdannelser i roten hvor bakterier ikke kan renses bort
 • ekstra nervekanal som er infisert, men som ikke lar seg påvise
 • forkalkninger som tetter nervekanalen
 • kraftige avbøyninger på roten

Selv om rotfyllingen er vellykket, kan det i noen tilfeller forekomme svake ettersmerter i tannen i opptil flere måneder etter at behandlingen er ferdig. Det er også viktig å være klar over at en rotfylt tann ikke er like sterk som før. Den er derfor mer utsatt for å knekke enn en frisk tann. Av og til vil det derfor være anbefalt å styrke tannen med en keramisk krone.

Hva koster en rotfylling?

Prisen på en rotfylling avhenger av den tiden som går med til behandlingen. Arbeidet er teknisk vanskelig og tidkrevende og strekker seg normalt over minimum to tannlegebesøk. I tillegg kommer kostnaden med å bygge opp igjen tannen. Man vil derfor kunne få et skriftlig kostnadsoverslag i forkant av behandlingen.

Viktig!

I prosessen med å rotfylle en tann vil man normalt måtte gå en periode med en midlertidig fylling. Den midlertidige fyllingen skal hindre at nye bakterier kommer inn og infiserer tannen på ny.

 • Den midlertidige fyllingen er først myk og blir gradvis sterkere. Det er derfor viktig at man lar den være i ro i minst 1 time før man spiser.
 • En midlertidig fylling blir aldri så sterk som en vanlig fylling. Vær derfor noe forsiktig ved tygging. Ta kontakt dersom større biter knekker av den midlertidige fyllingen.
 • Tannen rundt den midlertidige fyllingen er svekket. Ta kontakt dersom noe av tannen faller av.
 • Ikke bruk tannstikker eller tanntråd i området ved den midlertidige fyllingen. Rengjør ellers tannen som normalt.

Betennelse i nerven

Reversibel betennelse i nerven

Tenner med hull eller dype fyllinger kan fra tid til annen være opphav til murring og svak tannverk. Slike symptomer kan komme og gå i perioder og skyldes en irritasjon i pulpa, et hulrom midt inne i tannen fylt med nerver og blodkar. Hullet bør repareres, mens tenner med fyllinger ofte observeres i første omgang. Dersom pulpa er frisk nok, vil symptomene ofte roe seg ned av seg selv etter en tid. Dette kalles en reversibel pulpitt – en reversibel betennelse i nerven.

Irreversibel betennelse i nerven

I tilfeller der pulpa blir for skadet og infiseres av bakterier, kan den aldri bli normal igjen (fig. I). Tilstanden kalles da irreversibel pulpitt – en irreversibel betennelse i nerven. Dette er ofte forbundet med intense tannsmerter. I første omgang kan det være svært vanskelig å kjenne hvor smerten kommer fra, da den kan stråle både til over- og underkjeven. Etter hvert vil man likevel kunne lokalisere smerten til en bestemt tann. Om man ikke behandler tannen, vil pulpa dø og infeksjonen kan etter hvert spre seg til kjevebenet rundt tannens røtter (fig II).

Behandling av tann med irreversibel pulpitt

Om man ønsker å beholde en tann med irreversibel pulpitt, må man forsøke å rotfylle den. En rotfylling innebærer at pulpa renses bort (fig III) og erstattes med et plastisk, bakterietett materiale. Behandlingen strekker seg vanligvis over minimum to tannlegebesøk. Selve inngrepet skjer under lokalbedøvelse og er vanligvis smertefritt. Etter at tannen er ferdig rotfylt, kan den bygges opp igjen (fig IV). Dette gjøres med en tannfarget plastfylling eller en keramisk krone (porselenskrone).

figur I figur II figur III figur IV

Hva er alternativet til rotfylling?

Alternativet til rotfylling vil være å fjerne tannen. Om ønskelig kan man så erstatte tannen med en keramisk bro eller et implantat med påmontert keramisk krone. Dette er løsninger som er vesentlig dyrere enn om tannen rotfylles og beholdes.

Hvordan er prognosen?

En rotfylling er et forsøk på å redde tannen, og de fleste tenner kan rotfylles med svært godt resultat. Når resultatet likevel ikke blir som vi ønsker, kan dette ha ulike årsaker.

De vanligste er:

 • sprekkdannelser i roten hvor bakterier ikke kan renses bort
 • ekstra nervekanal som er infisert, men som ikke lar seg påvise
 • forkalkninger som tetter nervekanalen
 • kraftige avbøyninger på roten

Selv om rotfyllingen teknisk sett er vellykket, kan det i noen tilfeller forekomme svake ettersmerter i tannen i opptil flere måneder etter at behandlingen er ferdig. Det er også viktig å være klar over at en rotfylt tann ikke er like sterk som før. Den er derfor mer utsatt for å knekke enn en frisk tann. Av og til vil det derfor være anbefalt å styrke tannen med en keramisk krone.

Hva koster en rotfylling?

Prisen på en rotfylling avhenger av den tiden som går med til behandlingen. Arbeidet er teknisk vanskelig og tidkrevende og strekker seg normalt over minimum to tannlegebesøk. I tillegg kommer kostnaden med å bygge opp igjen tannen. Man vil derfor kunne få et skriftlig kostnadsoverslag i forkant av behandlingen.

Viktig!

I prosessen med å rotfylle en tann vil man normalt måtte gå en periode med en midlertidig fylling. Den midlertidige fyllingen skal hindre at nye bakterier kommer inn i tannen.

 • Den midlertidige fyllingen er først myk og blir gradvis sterkere. La den derfor være i ro og vent minst 1 time før man spiser.
 • En midlertidig fylling blir aldri så sterk som en vanlig fylling. Vær derfor noe forsiktig ved tygging. Ta kontakt dersom større biter knekker av den midlertidige fyllingen.
 • Tannen rundt den midlertidige fyllingen er svekket. Ta kontakt dersom noe av tannen faller av.
 • Ikke bruk tannstikker eller tanntråd i området ved den midlertidige fyllingen. Rengjør ellers tannen som normalt.

Vi har kort ventetid

Bestill time her