Tannpleierens oppgaver

Hvorfor skal jeg gå til en tannpleier: Hva gjør en tannpleier

Tannpleierne er en autorisert yrkesgruppe med en 3 årig bachelorutdanning. Tannpleierne vil kunne tilby deg en tjeneste med forebyggelse av sykdom i tenner og munnhulen som hovedmål.
Tannpleiere samarbeider tett med tannleger og søker råd hos dem ved vanskelige diagnoser. Ved behov henviser tannpleieren pasienten til tannlegen for behandling.Store deler av befolkningen har god tannhelse og de kan gå til tannpleier for å få utført årlige rutinekontroller. Tannpleieren utfører undersøkelse av tenner og munnhule, det blir tatt røntgenbilder ved behov og tannstein og misfarging på tennene fjernes. Basert på funn vil det gis individuell veiledning for å forebygge munnhelseproblemer. Tannpleieren vil også kunne gi nyttige råd ved for eksempel røykeslutt, munntørrhet eller dårlig ånde.

En viktig oppgave for tannpleiere er diagnostisering og behandling av periodontitt (tannkjøttssykdom), som kan føre til at tennene løsner. Tannpleieren vil da kartlegge behandlingsbehovet og lage en behandlings plan. Det blir veiledet i renhold og bruk av egnede hjelpemidler, og tannstein og plakk fjernes fra tennenes overflate. Det vil også bli utarbeidet et opplegg for videre oppfølging. En slik oppfølging og instruksjon er av stor betydning og kan ofte være avgjørende for et vellykket langtidsresultat. Ved behov blir det henvist videre til tannlege eller spesialist i tannkjøttssykdommer.

Det er ingen tvil om at tannpleiere gjør en meget viktig jobb i det forebyggende tannhelsearbeidet. En viktig del av det er å gjøre mennesker i stand til selv å ta vare på sin tannhelse. Bevissthet omkring verdien av god tannhelse gjør at pasienten bedre kan ivareta egen tann- og munnhelse.

 

Hvilken behandling kan tannpleieren tilby?

 • Undersøkelse av tenner og tannkjøtt, røntgen undersøkelse
 • Tannrens / tannspa: Tannrens med ultralyd og Airflow
 • Fluorbehandling
 • Gi veiledning i gode munnhygienevaner og i bruk av tannpleiemidler
 • Behandling av tannkjøttsykdommer, gingivitt og periodontitt
 • Bedøvelse
 • Oppfølging etter periobehandling
 • Kontroll etter kirurgisk inngrep, f.eks fjerne sting
 • Bleking av tennene
 • Behandling av følsomme tannhalser
 • Fissurforsegling
 • Midlertidige fyllinger
 • Pusse og polere tenner og fyllinger
 • Tannpleieren gir også veiledning om røyk- og snusslutt, og om tannhelseutfordringer ved ulike kroniske sykdommer og lidelser.
 • Behandlingsplan – kostnadsoverslag
Tannpleieren arbeider både individuelt mot den enkelte pasient og i helseteam. Målet med helsefremmende tiltak, er at befolkningen skal bevare friske tenner livet gjennom.

 

Fakta om tannpleieren:

 • De første 11 norske tannpleierne ble uteksaminert i Oslo i 1925. Utdanningen var da ettårig.
 • Tannpleierne fikk autorisasjon i 2001. Utdanningen har siden 2003 vært en 3-årig bachelorutdanning.
 • Tannpleiere arbeider helsefremmende og forebyggende tiltak både i privat og offentlig sektor.

Vi har kort ventetid