Informasjon etter behandling

Etter tanntrekking / kirurgisk fjernelse av tann skal man:

 • stanse blødningen ved å presse en steril kompress mot såret. Dette tar normalt 20-30 minutter.
 • la såret være mest mulig i ro de første timene. Ikke kjenne borti med tungen.
 • ta første smertestillende tablett innen 30 – 45 minutter. Tabletten svelges med litt vann.
 • vente 2-3 timer med å spise. Man bør forsøke å tygge maten på motsatt side de første dagene.
 • vente 6-12 timer med å røyke.
 • unngå kraftig munnskylling de første 2-3 døgn.
 • unngå harde anstrengelser ( tung løfting, trening etc.) de første dagene.
 • unngå tannbørsting i operasjonsområdet den første uken. Tennene forøvrig pusses som normalt (men puss så godt du kan så nærme som mulig).
 • skylle munnen med klorhexidinløsning ( f.eks. Corsodyl) morgen og kveld i 1 uke (kun ved kirurgisk inngrep). Tannkremrester skal skylles ut før man bruker Corsodyl.

Smertestillende tabletter:

Det kan forventes noe hevelse og smerter den første uken. Tannlegen vil derfor vurdere og informere om hvilke smertestillende tabletter som skal benyttes i hvert enkelt tilfelle.

Følgende medikamenter blir ofte brukt:

Svake smerter:

1 tabl. Ibux 600 mg. tas etter ca. 30 – 45 minutter. Gjenta ved behov med 4-5 timers mellomrom.
(Merk: Ikke ta ibux om du er gravid eller har magesår) 

Moderate smerter:

1 tabl. ibux 600 mg. + 2 tabl. paracet 500 mg. tas samtidig etter ca. 30 – 45 minutter. Gjenta doseringen ved behov med 4-5 timers mellomrom.
(Merk: Ikke ta ibux om du er gravid eller har magesår) 

Sterke smerter:

1 tabl. Paralgin forte eller Pinex forte tas etter ca. 30 – 45 minutter. Gjenta ved behov med 4-6 timers mellomrom.
(Merk: unngå bilkjøring ved bruk av paralgin forte / pinex forte)Eventuelt:

 • I enkelte tilfeller legges en liten tøybit med antibiotikasalve i operasjonssåret. Denne kan man fjernes etter 1-2 døgn. Om man ikke klarer dette selv, tas den ut på etterkontroll 1 uke etter operasjonen.
 • Eventuelle sting skal normalt fjernes hos tannlegen etter ca. 7-10 dager.

NB! Dersom smertene avtar, og deretter øker etter 4 døgn, kan dette skyldes en tilstand som heter dry socket i kjevebenet. Man kan da ta kontakt med tannlegesenteret og høre om man kan komme til en etterkontroll slik at vi kan gjøre et sårstell eller undersøke om det er andre årsaker til dine smerter.

Vi har kort ventetid