Priser

Prisliste

(Fra  08. mars 2021)

Hva koster tannlegen ?

Priser for en behandling kan variere grunnet f.eks økt behov for undersøkelse / behandling.  Eksakt pris for en behandling kan først oppgis når tannlegen har undersøkt og avklart hva som er nødvendig behandling. Det er også slik at ofte avdekker tannlegen at behandlingsbehov forskjellig fra hva man selv tror. Smerte tilknyttet én tann kan f.eks skyldes skade/sykdom i en annen nærliggende tann.  Nedenforstående priser er derfor kun ment som ca. priser:

 

Undersøkelse

Fyllinger

Rotfylling

Trekking av tenner

Kroner og implantater

Tannkjøttsykdommer

Vi har kort ventetid

Bestill time her