Botox

Hva har du lyst til å forandre?

Ansiktsmimikk lager rynker/linjer i ansiktet.
Sinnarynken mellom øynene
Vannrette linjer i pannen
Smilerynkene rundt øynene

En av våre tannleger kan tilby behandling med botox. Dette er et velutprøvd legemiddel, som hemmer muskulatur. Effekten av botox går gradvis ut, og blir borte på ca 3-6 måneder. Dette betyr at det er en reversibel behandling.

Botulinumtoxin type A virker lokalt der hvor de små musklene får signaler om å trekke seg sammen. Nervesignalene til musklene blir hemmet, dermed glattes huden ut. Rynker og fine linjer reduseres. De musklene som ikke behandles, fortsetter å fungere som vanlig.

Botulinumtoxin har vært i bruk i medisinen i mer enn 40 år. Det benyttes i behandlingen av mange forskjellige diagnoser, og i langt større doser en det som benyttes for kosmetisk behandling i ansiktet.

Før behandlingen

Vi alltid tar en konsultasjon først. Du må fylle ut et helseskjema i tillegg til å lese gjennom informasjonsskjema basert på ønsket behandling.

Under konsultasjonen vil du få informasjon om selve behandlingen, priser i tillegg til eventuelt ventetid, og det blir god anledning til å stille spørsmål.

Hvis du velger å gå videre, setter vi opp en time eller hvis mulig, kan en eventuelt behandling utføres i forbindelse med konsultasjonen.

Behandlingen

Botulinum toxin A/ Botox sprøytes inn med en syltynn nål rett under huden. Det er generelt lite ubehag og smerte forbundet med behandlingen.

Full virkning av behandlingen kommer etter ca 2 uker. Virkningen av behandlingen varer 3­-4 måneder, hos noen 6 måneder. Varighet og effekt øker for hver behandling dersom ny behandling gjentas før full muskeleffekt er tilbake.

Etter behandlingen

Rett etter behandlingen får du kalde omslag på det behandlede området.

Du kan returnere til dine daglige gjøremål etter behandlingen.

Anvendelsesområder

­ Glatting av rynker i pannen

­ Glatting av rynker mellom øynene “glabella”

­ Glatting av rynker / smilerynker i ytterkant av øynene “kråketær”

Bivirkninger / risiko

Det oppstår sjelden bivirkninger ved denne type behandling. Fordi effekten av Botox er forbigående er også bivirkningene forbigående.

­ Følelsen av tunge/hengende øyelokk i begynnelsen fordi effekten av å løfte pannen er redusert.

­ Forbigående lette smerter, rødhet, blåmerker eller hevelse. (Reduseres med kalde omslag)

Enkelte pasienter har rapportert hodepine og influensalignende symptomer etter behandlingen.

Hvem kan ikke behandles med botulinumtoxin

­ Alle som er under 18/20 år

­ Gravide, ammende

Dersom du har sår eller infeksjoner i behandlingsområdet

­ Dersom du har feber eller nedsatt immunforsvar

­ Dersom du har allergi for botulinumtoxin eller albumin (egg!)

­ Dersom du har spesielle nevrologiske sykdommer, som ­ myastenia gravis

­ ALS

andre alvorlige nevromuskulose lidelser

Vi har kort ventetid